Beaufortskalan för vindmätning.

Beauforts skala är en skala och mätenhet som används för att mäta och uttrycka vindstyrka. Den utvecklades och uppkallades efter den engelske admiralen Sir Francis Beaufort tidigt på 1800-talet. Ideen var att definiera vindstyrkan utifrån segelförhållanden för ett dåtida vanligt fullriggat örlogsfartyg (man of war). 

Admiral Francis Beaufort, opphavsmann for Beauforts skala, maleri av Stephen Pearce (1819–1904)

Senare mot slutet av 1800-talet vidareutvecklades skalan för förhållanden på land, och det är denna vidareutveckling som är mycket användbar för den vanlige drakflygarentusiasten ety man kan utifrån tämligen enkla observationer i naturen väl bedöma vindstyrkan, och därmed ex. välja var, hur och vilken drake man borde flyga vid den aktuella tidpunkten. (Se även: http://no.wikipedia.org/wiki/Beauforts_skala)

.

Tabellen kommer ifrån Olle Nessles -Drakar, att bygga och flyga. Läs mer eller beställa på: WWW.drake.nu